Zobacz dzisiejsze wydanie on-line
 

Jak założyć działalność gospodarczą

20 stycznia 2012 r.
Radzi Bilans Firma Doradczo-Księgowa SP. Z O.O.

CZYNNOŚĆ PIERWSZA

Aby zarejestrować swoją firmę należy więc udać się do urzędu gminy lub urzędu miasta wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - CEIDG. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać oprócz danych podstawowych określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), która stanowi systematykę, określającą rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Jest niczym innym jak umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym  podziałem  zbioru rodzajów  działalności  społeczno-gospodarczej.

CZYNNOŚĆ DRUGA

W drugim kroku przedsiębiorca musi uzyskać wpis do REGON. Uczynić to można na dwa sposoby:

-złożyć wypełniony formularz w urzędzie statystycznym - osobiście lub wysłać pocztą, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

-złożyć poprawnie wypełniony formularz CEIDG w urzędzie gminy, dane z tego wniosku zostaną przesłane do urzędu statystycznego.

Wniosek o wpis do REGON ma symbol RG-1 i jest bezpłatne, wraz z wpisem przedsiębiorca uzyskuje swój unikalny numer, czas oczekiwania na wpis to nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym niewątpliwie szybszym sposobem uzyskania wpisu jest załatwienie sprawy osobiście a nie przez urząd gminy, który wysyła wypełniony formularz pocztą do urzędu statystycznego.

W tym momencie wyrabiamy pieczątkę.

CZYNNOŚĆ TRZECIA

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie konta bankowego. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności (nie zadziała rozłożenie ich na kilka mniejszych przelewów).

Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy i ZUS.
Wybierając bank, który poprowadzi konto naszej firmy, należy zwrócić szczególną uwagę na takie szczegóły jak:
- wysokości opłat za prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe
- możliwość obsługi konta poprzez Internet i/lub telefon
- ilość oddziałów i bankomatów

CZYNNOŚĆ CZWARTA

Kolejnym bardzo ważnym etapem jest podpisanie umowy z Biurem Rachunkowym. W przypadku jakichkolwiek komplikacji, czy kontroli przez Urząd Skarbowy, biuro rachunkowe zobowiązuje się w umowie reprezentować klienta w Urzędach, co zaoszczędzi nam dużo czasu, nerwów, a wielu przypadkach również pieniędzy z tytułu kar nałożonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podjęcie współpracy z licencjonowanym biurem rachunkowym, to nie tylko przekazanie całego ciężaru oraz odpowiedzialności, jakim jest księgowość w firmie specjaliście. Ważnym aspektem jest również pomoc w założeniu i prowadzeniu działalności.

Warto podjąć współpracę z biurem księgowym jeszcze przed udaniem się do Urzędu Skarbowego, chociaż by po to, aby przeanalizować, która forma prowadzenia działalności będzie najodpowiedniejsza dla Ciebie.

KROK PIATY

W czwartym kroku przedsiębiorcę czeka wizyta w urzędzie skarbowym jeśli mają zamiar być „VAT'owcami”. W tym celu muszą złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne - druk VAT-R. Zgłoszenie VAT wiąże się z opłatą w wysokości 170 zł.

Resztę czynności jak wybór formy opodatkowania wybiera się na formularzu CEIDG składanym w urzędzie gminy.

KROK SZÓSTY

Przedsiębiorca na zgłoszenie w ZUS-ie ma 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie do ubezpieczeń dokonuje się na druku ZUS ZUA natomiast zgłoszenie siebie jako płatnika składek należy złożyć na druku ZUS ZFA. Zgłoszenia są bezpłatne.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest ich jedynym źródłem dochodu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom:

-emerytalnemu

-rentowym

-wypadkowemu

Podlegają także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz odprowadzają składkę na Fundusz Pracy, dobrowolnie natomiast można opłacać składki na ubezpieczenie chorobowe.

Z dniem 24 sierpnia 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2005r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 150, poz. 1248). Oznacza to, że osoby, rozpoczynające po raz pierwszy pozarolniczą działalność gospodarczą., mogą opłacać, w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności, składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) tzw. „małe”.

KROK SIÓDMY

PIP i Sanepid. Mamy 30 dni od daty rozpoczęcia działalności na zawiadomienie PIP-u na piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Należy także pamiętać poinformować PIP o wszelkich zmianach w danych firmy, czy też jej likwidacji.

Jeśli nie zamierzamy nikogo zatrudniać, to wizytę w Sanepidzie możemy sobie darować. Jeśli jednak jest inaczej, to w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności należy udać się do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Niektóre dziedziny działalności (np. gastronomia) wymagają zastosowania szczególnych środków i procedur wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kancelaria Auditingu i Podatków „ALFA” mgr Jadwiga Godlewska prowadzi działalność od 1991 roku. Zakres naszej działalności obejmuje w szczególności: usługi biura rachunkowego, usługi biegłego rewidenta, usługi doradcy podatkowego. Przeprowadzamy także due diligence prawno-podatkowe, optymalizacje podatkowe, przygotowujemy dokumentacje cen transferowych. Dodatkowo świadczymy usługi doradztwa biznesowego np.: obsługujemy transakcje kapitałowe towarzyszące tworzeniu, łączeniu, przekształceniom spółek prawa handlowego, doradzamy w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw.

Zapraszamy Państwa do Współpracy.

Nasze lokalizacje:

05-600 Grójec, ul. Al. Niepodległości 30, tel. 48 664 27 81

05-600 Grójec, os. Polna 9, tel. 48 664 29 66

05-640 Mogielnica, ul. Mostowa 19, tel. 48 663 58 07

Biuro Rachunkowe Teresy Kiełbowskiej istnieje od 2001 roku. Naszymi klientami są zarówno duże społki prawa handlowego jak również mali przedsiębiorcy. Świadczymy usługi księgowe w pełnym zakresie dla podmiotów gospodarczych rozpoczynających swoją działalność lub już działających na terenie Polski. Świadczymy usługi profesjonalnie, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klienta. Staramy się rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami obliczać należne podatki Naszych klientów. Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów(22849/01) uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W dobie stale zmieniających się przepisów gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę dostosowaną do potrzeb prowadzonej przez Państwa działalności. Kontaktujemy się z Państwem- jeśli w trakcie księgowań lub sprawdzania dokumentów okaże się, że zaistniała możliwość poprawy sytuacji firmy pod względem finansowym, bądź podatkowym - z sugestią przedsięwzięcia odpowiednich kroków w tym kierunku. Tajemnica służbowa jest bezwzględnie przestrzegana. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych elektronicznych oraz dokumentów. Na życzenie możliwy jest odbiór dokumentów przez pracownika biura. Zapraszamy do naszego biura w Chanowie nr 52, tel. tel./fax 48 661 46 80, kom. 605 631 262.

Dla naszych klientów najbardziej liczy się elastyczność. W dzisiejszych czasach mało który przedsiębiorca może pozwolić sobie na luksus dostarczenia dokumentów między 8 a 16, dlatego w naszym biurze mogą zostawić je w dowolnym terminie. Oferujemy również bezpłatny odbiór dokumentów od klienta, co jest świetnym rozwiązaniem dla szczególnie zapracowanych i niezmotoryzowanych. Wszystko to w konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do współpracy małe, średnie i duże firmy z regionu podwarszawskiego. Przyjazne Biuro Rachunkowe AiKS mieści się w Zalesiu Górnym na ulicy Pionierów 63. Na hasło "Nad Wisłą" pierwszy miesiąc gratis.

Komentarze

tom - 15 lutego 2012 r. 11:51
Kto i kiedy redagował ta informacje?Przeciez od 1 stycznia 2012 zmieniły się zasady rejestracji firmy. Wszystko można załatwić on-line, a jesli nie ma się podpisu elektr. czy profilu zaufanego to wydrukowany wniosek CEIDG można złożyć w DOWOLNYM urzędzie gminy czy miasta.
Nie róbcie ludziom wody z mózgu. Powyższe zasady dotyczyły lat ubiegłych a newsa datujecie na 20.01.2012!
Laki - 15 kwietnia 2013 r. 21:55
Komentarz został ukryty.
niwy - 26 lipca 2013 r. 10:11
Komentarz został ukryty.
endru420 - 13 sierpnia 2013 r. 13:11
Komentarz został ukryty.
Tadeusz - 31 sierpnia 2013 r. 01:16
Komentarz został ukryty.
Anonimka - 17 września 2013 r. 19:06
Komentarz został ukryty.
aioUVDIfDaXUEdvA - 1 lutego 2015 r. 04:01
Komentarz został ukryty.
Anonim - 10 lipca 2015 r. 10:53
Komentarz został ukryty.
Anonim - 10 lipca 2015 r. 10:55
Komentarz został ukryty.
J23 - 18 września 2015 r. 20:42
Komentarz został ukryty.
Bolesław - 18 grudnia 2015 r. 07:44
Komentarz został ukryty.
sympatyk - 21 grudnia 2015 r. 23:58
Komentarz został ukryty.
sprawiedliwy - 26 lutego 2016 r. 09:18
Komentarz został ukryty.
Gocha - 3 kwietnia 2016 r. 00:59
Komentarz został ukryty.
Godna - 3 kwietnia 2016 r. 01:00
Komentarz został ukryty.
Gocha - 3 kwietnia 2016 r. 01:03
Komentarz został ukryty.
siwy - 6 kwietnia 2016 r. 23:11
Komentarz został ukryty.
gmail - 14 kwietnia 2016 r. 20:20
Komentarz został ukryty.
Tomasz - 20 kwietnia 2016 r. 21:48
Komentarz został ukryty.
Tomasz - 21 kwietnia 2016 r. 09:47
Komentarz został ukryty.
Adaś - 28 kwietnia 2016 r. 09:38
Komentarz został ukryty.
Helena - 21 maja 2016 r. 11:50
Komentarz został ukryty.

Dodaj swój komentarz


Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu, redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady forum.

OPISCopyright ©2011-2015 NadWisla.pl